Riigikantselei koostöö koolituse projekti käigus koostati koolitusprogramm riigiasutuste õigusloomejuhtidele. Sinna alla kuuluvad Vabariigi Presidendi Kantselei, Riigikogu Kantselei, Õiguskantsleri Kantselei, ministeeriumid ja Riigikantselei.

Koolituse eesmärk oli parandada ministeeriumidevahelist koostööd õigusloometöös ning OECD (Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon) soovituste tutvustamine riigiasutuste õigusloomejuhtidele.

Koolitusel toonitati koostöövajadust riigivalitsemises. Mõtestati lahti juristi rollid, koostöö sisu ja väljakutsed õigusloometöös. Samuti anti hinnanguid senisele koostööle ja mõeldi koostöövajadustele tulevikus. Koolituse lõpuks püüti leida lahendusi ja konkreetseid samme koostöö parandamiseks.

Koolitust viisid läbi Annika Uudelepp ja Maarja Mändmaa.