Täna toimuval Reumafoorumil 2012 “Töövõimeline Eesti?” teeb ettekande Praxise tervisepoliitika analüütik Vootele Veldre. Spetsialistidele suunatud foorumi esimeses osas tutvustab ta selle aasta märtsis avaldatud uuringu

“Autoimmuunsete liigesepõletike haigus- ja majanduslik koormus Eestis” tulemusi. Foorumi kolmandas, avalikkusele suunatud osas esitatavas ettekandes arutleb ta nimetatud uuringu järeldustest lähtudes võimalikkuse üle arvestada tervishoiuteenuste osutamise rahastamisel ja korraldamisel kulu ja tuluga, mis jääb väljapoole ravikindlustuse eelarvet.

Reumafoorumil toimub Eesti Reumaliidu ja Eesti Reumatoloogia Seltsi eestvedamisel, foorumil arutletakse luu- ja liigesehaigete elukvaliteedi säilitamise ning tööturul püsimise teemadel. Foorumil teevad teiste seas ettekande patsientide esindaja, arstkonna esindajad, Haigekassa juht ja nõukogu liige.

Reumafoorum toimub 23. novembril toimub Meriton Grand Conference & Spa Hotellis (Toompuiestee 27). Üritus on kõigile tasuta.