Valitsemise ja kodanikuühiskonna analüütik Maiu Uus teeb neljapäeval ettekande Sienas toimuval Rahvusvahelise Kolmanda Sektori Uurijate (The International Society for Third-Sector Research ISTR) aastakonverentsil “Democratization, Marketization, and the Third Sector”. ISTR konverents toob kokku üle 600 kolmanda sektori uurija ca 68st riigist, et jagada infot erinevates riikide toimuvate projektide, analüüside, teadustööde kohta,  vahetada kogemusi, tõsta sellega valdkonnauuringute taset ja parandada rahvusvahelist koostööd võrdlevate uuringute läbiviimiseks.

Uusim ettekanne “The Political Legitimacy of Engagement Practices in Estonian Policy-Making: Convergent Perceptions of Public Officials and Stakeholders” põhineb Praxise uuringu “Ministeeriumite kaasamispraktikate analüüs 2007-2009 ” tulemustel.

Tänavu juba 20. tegutsemisaastat tähistava ISTR eesmärk on toetada kolmanda sektori uuringute kvaliteedi paranemist, sh eriti koostöö tihenemist rahvusvaheliste võrdlevate uuringute läbiviimiseks. Praxis astus ühingusse käesoleva aasta alguses.

Konverentsil osalemist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.