Tänasel Rahvakogu teisel teemaseminaril hinnati erakondade rahastamise aususe ja kontrollitavuse tagamiseks ning rahavõimu mõju kahandamiseks poliitikas olulisemateks annetuste läbipaistvuse ja parteidele võrdsema riigieelarvelise toetuse teemasid.
Kui annetuste avalikustamise praegustes reeglites ei nähtud vajadusi muudatusteks, siis erakondade riigieelarvelise toetuse puhul oldi seisukohal, et see peaks arvestama rohkem valimistel saadud hääli, mitte Riigikogu kohti. See suurendaks toetust ka Riigikokku mittepääsenud erakondadele.
Oluliseks peeti ka erakondade rahastamise järelvalve komisjoni volituste suurendamist ning teise inimese nime alt annetuse tegemise muutmist kriminaalkuriteoks.
Kokku hindasid Rahvakogu veebilehel ettepanekuid esitanud inimesed ning erakondade rahastamise eksperdid 33 gruppi ettepanekuid, nende seas ka näiteks igasuguste annetuste keelustamist erakondadele, riigieelarvelise toetuse sidumist erakonna liikmemaksude kogumise või muude näitajatega, riigieelarvest erakondade toetamise lõpetamist ja muid ettepanekuid. Need seminaril osalejate toetust ei leidnud.
Vaata tänase teemaseminari täpsemaid tulemusi http://davincigame.eu/rk/, Praxise tehtud kokkuvõtet Rahvakogu veebilehel esitatud ettepanekutest ning ekspertide mõjuhinnangut artikli lõpust.
Seminaril osalesid: Tõnis Saarts, Aarne Toomsalu, Olari Taal, Mihkel Pilving, Valdo Kivi, Eiki Nestor, Harri Taliga, Siim Tuisk, Priit Toobal, Henri Laupmaa, Igor Gräzin, Aleksander Laane, Olev Vaher, Jaanus Nurmoja, Rainer Vakra, Kalev Kallo, Indrek Saar, Urve Eslas, Alger Tammiste, Silver Meikar, Veiko Lukmann, Taavi Aas, Külliki Kübarsepp, Enno Harmipaik, Mihkel Lees, Kristen Kanarik, Raul Veede, Aime Kuum, Malle Maranik, Tõnu Ojamaa, Ardo Ojasalu, Aivar Koitla, Aarne Veedla ja Heldur Meerits.
Homne Rahvakogu teemaseminar keskendub ettepanekutele, mis tehti ühiskondliku ruumi politiseerimise ja sundparteistamise pidurdamiseks.
Allikas: EMSL (http://ngo.ee/ngo/8/article/5248)