Praxise Mõttehommik: Kuidas kiirendada Eesti tervishoid infoajastusse?

12. mail kell 8.30-12.00 toimub Nordic Hotell Forumis Praxise Mõttehommik teemal “Kuidas kiirendada Eesti tervishoid infoajastusse?”, kus arstid, patsiendid, poliitikud ja ametnikud arutlevad ühiselt, mida on infoajastu saabumisest tervishoius võita ning milline on Eesti tänane tase infotehnoloogia võimaluste kasutamisel.

Mõttehommiku tarbeks valmis Praxisel poliitikaanalüüs, milles vaadeldakse Eesti e-tervise arengulugu maailma arengute taustal.  Eesti oli veel mõni aasta tagasi e-tervise esirinnas kogu maailmas, kuid viimasel ajal on e-tervise tegusid, mis maailmas oleksid tõesti ainulaadsed, jäänud vähemaks.

Siiski on tehniline baastase ja inimeste uuendusmeelsus jätkuvalt väga head, mis viitavad reaalsele võimalusele tublide keskmike hulgast Eesti uuesti kiirendada nende riikide hulka, kus infotehnoloogia on tõeliselt inimese teenistuses ja tervishoiuteenus sellevõrra ohutum, mugavam, tõhusam ja kättesaadavam.

Mõttehommikul osalevad kõigi parlamendierakondade, valdkonna riigiasutuste (sh Sotsiaalministeerium, Haigekassa), haiglate, arstide ja patsiendiorganisatsioonide esindajad.

Praxise Mõttehommik on poliitikakujundajatele ja kodanikuühendustele suunatud poliitikaseminaride sari, mille eesmärgiks on innustada avalikes aruteludes enam argumentidele tuginema.

Poliitikaanalüüs avalikustatakse Praksise veebilehel 12.mai hommikul kell 9:00. Praxise mõttehommik jäädvustatakse videosalvestistena, mis avalikustatakse lähinädalatel ürituste sarja blogikeskkonnas.

Ajakirjanikel on võimalik saada Mõttehommikul osalejatelt vahetuid kommentaare peale Mõttehommikut Nordic Hotell Forumis alates kl 12-st.

Seni on toimunud viis mõttehommikut, mille kohta saab informatsiooni meie ajaveebis.