Mari Rell asus tööle majanduspoliitika programmi analüütik-projektijuhina. Ta on lõpetanud Tartu Ülikoolis rakendusmatemaatika eriala matemaatik-statistikuna. Eelnevalt on Mari töötanud  Eesti Pangas majandusanalüütikuna, kus tegeles makromajanduse analüüsi ning majandusmudelite modelleerimisega, osales keskpanga majanduspoliitiliste seisukohtade kujundamises.  Ühtlasi on töötanud ka Fonteses ja Ernst&Young Baltic ASis.

Mihkel Nestor ühines Praxise haridusprogrammiga, analüütikuna.  Ta on omandanud bakalaureusekraadi Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskonnas riigiteaduste erialal ning on sel aastal lõpetamas õpinguid TÜ Majandusteaduskonna magistriõppes. Aastatel 2008-2011 töötas Mihkel analüütikuna Haridus- ja Teadusministeeriumis, kus tema valdkondadeks olid kutse- ja täiskasvanuharidus. Varasemat töökogemust omab Mihkel ka Riigikontrollist, kus oli suvepraktikal tulemusaudiitorina.

Riina Sikkut täidab tervishoiu programmis analüütiku tööülesandeid. 2010. aastal lõpetas ta Londonis magistriprogrammi tervisepoliitika, tervishoiusüsteemi planeerimise ja rahastamise teemal. Bakalaureusekraadi omandas Riina Tartu Ülikoolis 2005. aastal. Varem on ta teinud analüüsitööd Rahandusministeeriumis ja Swedbankis; osalenud Praxise tervishoiutöötajate migratsiooni ning tervise ja majandusarengu seoseid uurinud projektides.