Uuest aastast alustavad mõttekojas Praxis tööd riigivalitsemise ja kodanikuühiskonna eksperdid Meelis Oidsalu ja Alari Rammo.

 

Varem kaitseministeeriumi asekantslerina töötanud Meelis Oidsalust saab Praxises riigivalitsemise-alaste tööde eestvedaja. Oidsalu ütles, et soovib aidata kaasa heade praktikate levikule, näiteks tuues ühiselt riigi teenuseid disainima avaliku ja erasektori tippjuhid. „Selle koostöö eesmärk ei ole niivõrd kärpida riiki, kui toetada Eesti riigiaparaadi tulemustele orienteerimist ja eksimisjulgust,“ sõnas ta. „Eesti riigiametid kardavad eksida ja seetõttu eksitakse vähe, hilja ja suurelt. Tuleb julgustada eksima tihti, vara ja väikselt. Meie riigiametites on tööl kõrge kvalifikatsiooniga töötajad, aga me ei rakenda täielikult nende loovat potentsiaali. Usun, et saan selles osas abiks olla.“ 

 

Seni Vabaühenduste Liidus huvikaitsejuhina muuhulgas vabakonna riigipoolsete rahastamise reeglite kujundamise eest seisnud Alari Rammo hakkab Praxises vastutama finantsjuhtimise eest, aga osalema ka mõttekoja kodanikuühiskonna-alastes töödes.

 

2000. aastal asutatud Praxis on kodanikualgatuslik mõttekoda, kelle tegevuse eesmärgiks on rikastada avalikke arutelusid ning luua uusi teadmisi ja mõjusaid lahendusi ühiskonnas olulistel teemadel. Praxise tegevusvaldkondadeks on praegu haridus, tervis, töö- ja sotsiaalelu, võrdsed võimalused ning kodanikuühiskond ja riigivalitsemine.