Praxis on 2000.a asutatud Eesti esimene sõltumatu, mittetulunduslik mõttekoda (think tank). Partnerid peavad Praxist usaldusväärseks, põhjalikuks, sõltumatuks ja kvaliteetseks teadmistepõhise poliitikakujundamise arendajaks Eestis.

Otsime oma arenevasse meeskonda majandus- ja riigirahanduspoliitika NOOREMANALÜÜTIKUT, kelle peamised tööülesanded on:

 • riigi poliitikakujundamisega seotud analüüsides ja uuringutes osalemine,
 • EL ja riiklike programmide tulemuslikkuse hindamise projektides osalemine,
 • rahvusvahelistes analüüsi- ja uurimusprojektides osalemine,
 • uuringute käigus intervjuude, küsitluste ja töötubade läbiviimine,
 • uuringu tulemusena kogutud andmete analüüs ja aruannete kirjutamine.

Oled sobiv kandidaat, kui:

 • omad kõrgharidust, soovitavalt magistrikraadi või selle omandamist majandusteaduses,
 • oled väga hea eneseväljendus- ja analüüsioskusega (sh omad majandusprotsesside analüüsi kogemust),
 • oled algatusvõimeline, vastutustundlik, arengule ja meeskonnatööle orienteeritud,
 • oskad kõrgtasemel eesti keelt ja väga heal tasemel inglise keelt nii kõnes kui kirjas,
 • oskad töötada andmetöötlusprogrammidega (nt STATA) ja soovid oma oskusi sel alal edasi arendada,
 • tunned huvi majanduse ja majanduspoliitika arengute vastu.

Kasuks tuleb:

 • varasem analüüsikogemus,
 • eelnev töökogemus avalikus sektoris.

Omalt poolt pakume:

 • kaasalöömist Eesti juhtiva mõttekoja töös,
 • paindlikku tööaega, esialgu osalise tööajaga,
 • põhipalka täistööaja korral 15 000 kuni 20 000 krooni (brutopalk),
 • huvitavat tööd ja arenemisvõimalusi,
 • enesetäiendamise võimalusi,
 • töökohta Tallinna kesklinnas.

Kandideerimiseks palume saata enda CV ja seniste uurimissuundade ja analüüsioskuste lühikirjeldus. Lisatud võib olla ka soovituskiri ning näited varasematest töödest.

Dokumendid saata hiljemalt 11. jaanuariks aadressil: Poliitikauuringute Keskus Praxis, Estonia pst 5a, Tallinn 10143 või e-posti aadressil Helena.Rozeik(at)praxis.ee