Praxise ekspert osales lektorina Montenegros toimunud rahvusvahelise võrgustiku Network of Education Policy Centers (NEPC) suvekoolis, mille sihtrühmaks olid eelkõige poliitikakujundajad, õpetajad, õppejõud, analüütikud, teadlased, hariduseksperdid, kuid ka magistrandid ja doktorandid.
Sel aastal keskendus NEPC´i suvekool  õpetaja professionaalsele arengu erinevatele tahkudele. Praxise hariduspoliitika analüütik Eve Mägi koostöös Krista Saadojaga Õpetajate Ühenduste Koostöökojast käsitlesid nädal aega kestnud suvekooli ühepäevase koolituse raames õpetajate koostöövõrgustike rolli õpetaja professionaalses arengus. (The role of teacher professional networks in facilitating professional development)
Koolituse fookuses oli sellised teemad nagu õpetajate koostöövõrgustikes osalemine ja õppimine sotsiaalse võrgustiku toel; koostöövõrgustiku kujunemine ja kujundamine; väljakutsed võrgustiku eestvedajate ja õpetajate jaoks, sh passiivsete õpetajate aktiveerimisvõimalused. Olulise osa koolitusest moodustas Eesti kogemuse jagamine, kuna meil on õpetajate koostöövõrgustike töö edukalt käivitunud ning on olulise tähtsusega õpetajate täiendkoolitusvõimalustes.
Kevadel toimus Eestis samateemaline ümarlaud, kus arutleti, kuidas edendada õpetajate täiendkoolituse kvaliteeti olukorras, kus vabaturu tingimustes pole tekkinud piisavalt konkurentsi väikeste sihtrühmade koolitamise ja riigi jaoks prioriteetsete spetsiifiliste teemadega tegelemiseks. Arutelu kokkuvõttega saab tutvuda siin!