Praxise töö- ja Sotsiaalpoliitika programmijuht Reelika Leetmaa ja vanemanalüütik Andres Võrk rääkisid esmaspäeval, 26. jaanuaril, Riigikogu Sotsiaalkomisjonis aktiivse tööpoliitika ning maksude ja toetuste mõjust tööturule.

Tööturu olukorrast ja paindlikkusest andis samas ülevaate Tartu Ülikooli makroökonoomika professor Raul Eamets.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni ettepanekul arutatakse tööturupoliitikat olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogus 12. märtsil.