7. aprillil toimub Eesti Töötervise Konverents 2016 teemal “Tervist hoidev töökeskkond”.

Tänapäeval kaasneb tööeluga infotehnoloogia kiire areng, rohke autosõit, kiired eined, suur närvipinge ning emotsionaalne stress – kokkuvõttes passiivne ning ebaterve eluviis. Organisatsiooni juhtide ees seisab küsimus, kuidas motiveerida töötajaid tervislikku eluviisi edendama. Suure osa tervise hoidmisest töökohal saab ära teha töötaja ise. Konverentsi eesmärk on jagada erinevate osapoolte nõuandeid tervise edendamisest töökohal.

Teiste seas teeb ettekande ka Praxise analüütik Märt Masso, kes tutvustab, kuidas on tervist hoidevaid töökeskkondi loodud Skandinaavia riikide näitel.

Märdi uurimisvaldkonnad on individuaalsed ja kollektiivsed töösuhted ning töötervishoid ja ‑ohutus. Valdkonna analüüsidega panustab ta sellesse, et töötajatel oleks hea ja tervist hoidev töö ning tööandjatel head töötajad. Olles üle kümne aasta tegutsenud tööpoliitika valdkonna eksperdina, on Märt osalenud erinevates uurimis- ja analüüsiprojektides nii Eesti ülikoolide ja riigiasutuste kui ka välisorganisatsioonide juures. Selline mahukas kogemus on andnud talle põhjalikud teadmised valdkonnast, selle poliitikast ja analüüsidest.

Lisainfo konveretsi kohta on siin!