Homme ja ülehomme toimub Tallinnas, Rahvusraamatukogus seminar teemal “Demograafiline üleminek ning elukestva õppe võimalused”, kus arutatakse rahvastiku vananemise ning elukestva õppe teemadel.

Demograafilist seisu ning elukestva õppe kogemusi ja võimalusi jagavad Balti riikide, Vahemerepiirkonna, Kesk- ja Ida-Euroopa eksperdid. Praxise analüütik Kirsti Nurmela teeb ülevaate elukestvas õppes osalemise probleemidest ja väljakutsetest Eestis.