Praxise analüütik Andres Võrk tutvustab täna, 31. märtsil kell 11.00 Sotsiaalministeeriumi pressikonverentsil Praxise uuringut vanemahüvitise mõjust tööturu- ja sündimuskäitumisele aastatel 2004-2007. Pressikonverentsi avab Sotsiaalminister Hanno Pevkur.

Uuringu eesmärk on analüüsida vanemahüvitise seaduse kehtestamisega kaasnevaid mõjusid sündimuskäitumisele ja tööturukäitumisele.

Selleks on analüüsitud muutusi sündimuskäitumises, sünnitanud naiste struktuuris enne ja pärast vanemahüvitist 1990ndate lõpust kuni 2007. aastani. Võrreldud on sünnitanud ja mittesünnitanud naiste haridust, majanduslikku staatust, sotsiaalmaksuga maksustatud sissetulekut ja eelnevat laste arvu aastatel 2000-2007.

Samuti on analüüsitud, kuidas on muutunud sündide vaheline aeg ja võrreldud, kas kõrge- ja madalapalgaliste naiste sünnitamisekäitumise erinevuses on toimunud mingit muutust võrreldes vanemahüvitise eelse perioodiga.

Analüüsitud on ka naiste tööturule naasmise kiirust, vanemahüvitise võimalikku mõju ema tööturukäitumisele enne sünnitamist, analüüsides tööturuseisundi ja töötasu muutust sünnitamisele eelneval perioodil. Samuti vanemahüvitise võimalikku mõju meestele. Lisaks on vaadatud ka meeste poolt võetud lapsehoolduspuhkuste ja täiendavate tasustatud puhkepäevade sagedust ja kestust.

Analüüsi teostajad on Praxise analüütikud Andres Võrk ja Marre Karu ning külalisuurijana Ene-Margit Tiit, kes on ühtlasi ka Praxise Nõukogu liige.