Riigikantselei kuulutas välja konkursi leidmaks osalejaid Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide järelkasvuprogrammi Newton IV. Programmi koostas ja viib ellu Praxis koostöös Eesti Disainikeskusega. Koolituse laiem eesmärk on kasvatada tippjuhte, kes on võimelised ühiselt tegutsedes leidma uuenduslikke lahendusi tänapäevaste, sageli nurjatute, ühiskondlike probleemide lahendamiseks.  

“Infoühiskond ja pöörase kiirusega arenev tehnoloogia seavad juhtidele senisest erinevamaid nõudeid. Probleemid muutuvad aina mitmetahulisemaks ja laiaulatuslikumaks ning nende lahendamine pole võimalik vaid ühe asutuse, valitsemisala või isegi valitsuse piires,” selgitab koolitusprogrammi üks koostajaid, Praxise Akadeemia juht Kaido Paabusk. Ta lisab, et mitmed avaliku sektori ees seisvad probleemid on globaalse ulatusega ja seetõttu on avaliku sektori juhtimise väljakutsed komplekssed ja põimunud.

„Avaliku sektori institutsioonid peavad leidma alternatiive jäikadele ja hierarhilistele struktuuridele ning lineaarsele tööloogikale. Seepärast on koolitusprogrammi läbivaks märksõnaks disainmõtlemine, kus kesksele kohale on seatud avaliku teenuse kasutaja – inimene – kelle vajadusest lähtuvalt tuleks organisatsioone ja poliitikaid kujundada,“ märgib Paabusk.

Koolitus aitab juhtidel muutunud keskkonnaks ette valmistada. Selleks on programmi kaasanud tippspetsialiste nii Eestist kui välisriikidest: nt Policy Lab (UK), Sitra (Soome), TTÜ Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut.

Programmi sihtrühma on sel korral laiendatud avalikust teenistusest välja ning kandideerida saavad ka muudes valitsusasutustes, valitsusasutuste hallatavates asutustes, põhiseaduslikes institutsioonides ning neid teenindavates asutustes, riigiosalusega sihtasutustes, mittetulundusühingutes ja äriühingutes töötavad keskastmejuhid, regioonijuhid ja peadirektorite asetäitjad.

Kandideerimise tähtaeg on 29. november ning programm kestab jaanuarist detsembrini 2016. Lähemalt programmist siit.