22. oktoobril toimus Minu Eesti pressikonverents, kus Praxis tutvustas mõttetalgute ideede analüüsitulemusi.

Analüüsi põhjal näitasid Minu Eesti inimesed kevadel, et kõikides Eesti piirkondades on võimekus ja valmisolek panustada oluliste probleemide lahendamisse ja seda ressurssi tuleks senisest enam kasutada.

Samuti selgub analüüsist, et senisest enam tuleks luua tingimusi kohaliku tasandi tegevuseks ehk delegeerida valikute tegemine ja ressursside üle otsustamine kohalikule tasandile koos kohalike elanike kaasamisega, selleks et rahuldada sealseid vajadusi ning lahendada probleeme.

Tulemusi tutvustades rõhutas Ain Aaviksoo reeglite ja seaduste lihtsustamise vajadust ning kutsus üles riiki “lihtsamaks tegema, et inimestele tekiks rohkem võimalusi oma tahet rakendada”.