HTM noorteosakonna juhataja Anne Kivimäe ja Praxise majanduspoliitika programmijuhi kt, noorteseire projektijuht Katrin Pihor tutvustavad täna Riigikogu majanduskomisjonile Noorteseire aastaraamatu 2011 tulemusi.

Noorsootöö rolli noorte ettevalmistamisel tööturul toimetulekuks on sageli alahinnatud, kuid meie uuring toob esile mitmeid kõnekaid asjaolusid. Nii näiteks  on noorte osalus kõige madalam ettevõtlusega seotud huvitegevustes, noored ei teadvusta noorsootöö tegevustes saadud kogemuste rolli hilisema toimetulekuga tööturul ja ei oska seetõttu seda ka värbamisprotsessis esile tuua. Teisalt soosib aktiivne osalus noorostöös ka hilisemat aktiivsemat eluhoiakut ja ettevõtlikkust.

Aastaraamat tutvustab noorte osalemist noorsootöö eri vormides nagu huvitegevus, noortekeskused, noortelaagrid, noorte ühiskondlik aktiivsus ja vabatahtlik tegevus, uurib noorte motivatsiooni noorsootöös osalemiseks ning peegeldab ka lastevanemate ootusi noorsootööle.

Raamatus antakse ka ülevaade noorte olukorrast 2011. aastal olulisemate teemavaldkondade nagu demograafiline areng, osalemine hariduses ja noorsootöös, noorte tervis ja majanduslik toimetulek lõikes. Lisainfot noorte eluolu kohta pakub veebipõhine noorte seiresüsteem.