Mõttekoda Praxis, Tartu Ülikooli Liikumislabor ning Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut viivad aastatel 2024-2025 läbi uuringu, mille raames valmis esmalt kirjandusülevaade välismaal toiminud tõenduspõhistest liikumise ja toitumise sekkumistest. Maikuu kohtumistel kogume neile Eesti koolide ja lasteaedade tagasisidet ning väljavalitud sekkumisi asume 60 haridusasutuses aasta teises pooles ka katsetama.

Projekti oluliseks osaks on koolide ja lasteaedade kaasamine. Haridusasutuste esindajatele korraldab Mõttekoda Praxis maikuus kaks laste liikumis- ja toitumisharjumusi käsitlevat seminari. “Möödunud nädalal kohtusime Tartus haridusasutustega ning tutvustasime arutlusvormis uuringusse kvalifitseerunud sekkumisi. Sellel neljapäeval viime samasuguse seminari läbi Tallinnas,” rääkis projektijuht Anni Kurmiste. Ta lisas, et mõlema kohtumise eesmärk on igapäevaselt laste ja noortega töötavatelt praktikutelt koguda tagasisidet sekkumiste kohta, et mõista, kas ja millisel määral oleksid need rakendatavad ka Eestis.

“Kogusime üle maailma kirjanduse põhjal kokku 26 sekkumist, enamusi oli rakendatud koolides. Nende seast valime suve jooksul välja vähemalt kaks sobilikku sekkumist, mida hakkame Eesti koolides ja lasteaedades katsetama,” selgitas Kurmiste. Sekkumiste seast tehakse lõplik valik seminaridel saadud tagasiside põhjal ning tuginedes uuringu meeskonna ja terviseala ekspertide hinnangule. Valituks osutunud sekkumisi hakatakse alates selle aasta sügisest haridusasutuses katsetama. Sekkumiste testperiood on üks õppeaasta, mille jooksul hinnatakse nende teostatavust.

Tallinnas viime sekkumisi käsitleva seminari läbi sel neljapäeval, 16.mail, Ülemiste Öpiku konverentsikeskuses kl 10-14. Oodatud on kõik haridusasutuste esindajad. Huvi korral palume ennast registreerida aadressil katrin.loo@praxis.ee

Laste liikumist ja tervislikku toitumist edendav projekt viiakse läbi Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse raames. Lisaks on kaks aastat kestva uuringu koostööspartneriks ka Liikumisharrastuse kompetentsikeskus. Loe lähemalt Praxise kodulehelt: https://www.praxis.ee/tood/koolide-ja-koolieelsete-lasteasutuste-liikumis-ja-toitumissekkumiste-uuring/

 

Ave Mellik
Praxise kommunikatsioonijuht
Ave.Mellik@praxis.ee
Tel (+372) 566 37 086