Praxis on Eesti vanim sõltumatu mõttekeskus, mis toetab poliitikaanalüüsil ja teadmistel põhinevat otsustamist. Praxis käivitati filantroop George Sorose toel iseseisva sihtasutusena. P

raeguseks asuvad kontorid Tallinnas ja Tartus ning tehakse koostööd partneritega kogu maailmas – teadmiste eksport moodustab üle kolmandiku Praxise tegevusest. Oma töös lähtutakse juhtmõttest Ideed, mis muudavad maailma. Selliseid ideid otsitakse ja pakutakse viies põhivaldkonnas: majandus-, tervise-, haridus-, valitsemis- ning sotsiaal- ja tööpoliitika.

“Nende kümne aastaga on Praxis ära käinud üsna pika tee,” tõdeb mõttekoja juhatuse esimees Ain Aaviksoo. “Praxise tegevuse väärtuse on enda jaoks avastanud järjest enam nii avaliku ja erasektori organisatsioonid kui ka kodanikuühendused ja väikesest asutusest on saanud tunnustatud institutsioon.”

Kümne aasta jooksul on Praxis koostööd teinud näiteks Eesti kõigi ministeeriumite ja Maailmapanga ning teiste ÜRO allorganisatsioonidega. Selle koostöö tulemusel on valminud üle  300 uuringu ning korraldatud kümneid seminare ja koolitusi nii Eestis kui välismaal.

Tunnistuseks Praxise mõjust Eesti ühiskonnas võib lugeda ka möödunudnädalast seminari “Ühiskond vajab sõltumatuid analüüse”. OECD peadirektori Angel Gurria, akadeemik Urmas Varblase ning sotsiaalminister Hanno Pevkuri kõrval oli arutlema kutsutud just Praxise esindajana Ain Aaviksoo.