Praxis soovitab kogu Eesti avalikus sektoris kehtestada ühtsed kaasamise põhimõtted, sest seni juhuslik huvirühmade kaasamine oluliste otsuste tegemisse on ebaefektiivne.

“Selleks, et kaasamine oleks ametnike jaoks võimalikult tõhus ja huvirühmade jaoks võimalik lihtne, soovitame kinnitada kogu avalikus sektoris kehtivad üldised kaasamise põhimõtted, mis selgitaks osapoolte vastastikuseid ootusi ja hõlbustaksid suhtlemist,” tutvustas uuringu soovitusi projektijuht Eveli Illing.

Kodanike ja kodanikuühenduste kaasamine otsustetegemise protsessi aitab vähendada rahva võõrandumist võimust, parandada õigusaktide kvaliteeti, tuvastada õigusaktide mõjusid ning tagada parem seaduste rakendatavus ja täitmine.

Uuringu kohaselt on riigiasutustel kaasatavate organisatsioonide ring suhteliselt välja kujunenud ning nõrgematel ja uutel huvirühmadel on keeruline osaleda. “Kui riik piirdub ainult kindlate huvirühmade kaasamisega, võib Eestis rääkida korporatiivsest kaasamisest vastupidiselt enamikule Euroopa riikidele, kus on suund avatumatele ja laiaulatuslikematele kaasamisprotsessidele,” märkis Eveli Illing

Praxise uuring on Eestis seni ülevaatlikeim uurimus kaasamise teemal. Selle raames uuriti ministeeriumide ametnike, Riigikogu liikmete ning huvirühmade hinnanguid kaasamisele otsustetegemise protsessi Eestis.

Praxise uuring valmis Avatud Eesti Fondi finantseerimisel ja seda tutvustati 14. detsembril seminaril “Kaasamine otsustetegemise protsessi” SAS Radissonis.