Mõttekoda Praxis on Eesti tunnustatuim sotsiaal-majanduslike rakendusuuringute läbiviija. Alates 2000. aastast oleme koostanud üle 500 analüüsi ja uuringu, mille põhieesmärk on aidata kaasa ühiskonnaelu oluliste probleemide lahendamisele.

Miks tulla tööle Praxisesse?

Meil on sõbralik ja inspireeriv kollektiiv – Praxises töötab ligi 30 eksperti, keda ühendab sügav huvi oma valdkonna vastu. Praxisega ühinedes saad endale suurepärased kolleegid ja võimaluse kaasa aidata Eesti ühiskonna edasi viimisele. 

Hindame töö ja eraelu tasakaalu ning vabadust ühitada töötegemist oma muude oluliste tegemistega. Praxis väärtustab kollektiivi mitmekesisust. Kandideerima on oodatud kõik inimesed sõltumata nende soolisest või seksuaalsest identiteedist, rahvuslikust või usulisest taustast, vanusest või puudest. Praxise Tallinna kontor asub hoones, mis on ratastooli kasutajale ligipääsetav. Vajadusel kohandatakse töökoht sobivaks puudega töötajale. Samuti kohandame värbamisprotsessi mugavaks erivajadusega kandideerijale. 

Ootame Sind, kui Sul on:

  • Huvi soolise võrdõiguslikkuse poliitikavaldkonna või vähemusgruppide õiguste vastu ja lugemus neis teemades
  • Head teadmised sotsioloogilistest uurimismeetoditest
  • Kõrgharidus (vähemalt BA) või teaduskraad, soovitavalt sotsioloogias, soouuringutes, queer-uuringutes, majandusteaduses vms.

Kandideerimist toetab:

  • Projektijuhtimise kogemus
  • Varasem kogemus sotsioloogiliste uuringute läbiviimisel
  • Poliitikakujundamise kogemus
  • Kõrgtasemel inglise keele oskus 

Analüütik asub tööle soolise võrdsuse ja võrdsete võimaluste programmi. Pakume tähtajatut täistööajaga töölepingut. Soovi korral saame kokku leppida ka osalises tööajas. 

Töötada saab nii Tallinnas kui ka Tartus asuvas kontoris.

Praxises on kasutusel palgaastmete süsteem. Analüütiku töötasu sõltub konkursil parimaks osutunud kandidaadi oskustest ja kogemustest (nt alustava analüütiku palgavahemik on 1500-2000 eurot, kogenud analüütiku palk on aga vahemikus 2000-2500).

Kandideerimiseks saada palun oma CV (koos publikatsioonide nimekirjaga)  ja motivatsioonikiri Mari-Liis Sepperile aadressil: mari-liis[ät]praxis.ee hiljemalt 3. novembril 2021. Küsimuste korral kirjutage julgelt samale aadressile. 

Dokumendivoorust läbinud kandidaate ootab ees intervjuu ja kirjalik kodutöö.