SA Poliitikauuringute Keskus Praxis on Eesti juhtiv ühiskonna ja avalikes huvides tegutsev sõltumatu mõttekoda. Me rikastame avalikku arutelu, loome väärtuslikke teadmisi ning mõjusaid teaduspõhiseid lahendusi poliitikakujundajatele ja vabakonnale. Meid innustab mõte, et oma tööga aitame algatada Eestit edasiviivaid muutuseid, mis on eeskujuks mujalgi maailmas.

Tule mõttekoja tiimi juhtima, sest Praxises:

 • on sul vabadus koos tiimiga ellu viia ambitsioonikaid ühiskonda edasi viivaid ideid;
 • saad ennast teostada koos teiste parimate tegijatega eri valdkondadest nii Eestist kui välismaalt;
 • oleme hoolivad ja paindlikud ning väärtustame arengut, koosloomet ja üksteiselt õppimist.

Sa sobid mõttekoja juhiks, kui:

 • soovid algatada ja teaduspõhiselt toetada muutusi ühiskonnas;
 • sul on hea arusaam ja kogemus poliitikakujundamisest;
 • oled mõjus avalik esineja;
 • sul on strateegilise juhtimise võimekus ja kogemus;
 • oled tulemuslik muutuste juhtija;
 • suudad juhtida projektipõhist organisatsiooni ning tagada selle majandusliku jätkusuutlikkuse;
 • oled süsteemne inimeste juht, kes suudab toetada nii oma tiimiliikmete eneseteostust kui heaolu;
 • elad ja hingad Praxise väärtuseid – sõltumatust, läbipaistvust, kvaliteeti, praktilisust ja kaasahaaravust.

Praxis järgib värbamisel võrdse kohtlemise põhimõtet ning väärtustab tiimi mitmekesisust. Kandideerima on oodatud kõik inimesed sõltumata nende soolisest või seksuaalsest identiteedist, rahvuslikust või usulisest taustast, vanusest või erivajadusest. Vajadusel kohandame töökoha sobivaks erivajadusega inimesele.

Ootame sinu elulookirjeldust ja motivatsioonikirja hiljemalt 4. jaanuaril aadressile  personal@praxis.ee. Motivatsioonikirjas esita palun ka lühinägemus Praxise rollist ühiskonnas.

Lisainformatsiooni saamiseks saada e-kiri aadressil personal@praxis.ee.