30. mail 2006 korraldasid Tööandjate Keskliit ja partnerid konverentsi pealkirjaga “Kas töö teeb õnnelikuks?”, kus lahati Eesti tööturu aktuaalseid küsimusi.

Konverentsil räägiti erinevatest paindlikest töövormidest, mis on üheks võimaluseks kaasata tööturule mitteaktiivseid ning tõsta inimeste rahulolu tööga.

Konverentsil tutvustati ESF Equal programmist rahastatud Tööandjate Keskliidu ja partnerite projekti “Choices & Balance” raames läbiviidud uuringu tulemusi paindlike töövormide rakendamisest.

Praxise analüütikud Marre Karu ja Sten Anspal rääkisid paindlikkuse mõistest, selle positiivsetest ja negatiivsetest ilmingutest, paindlikkusest tööandja ja töövõtja vaatenurgast, samuti paindlikkuse seostest tööhõivega. Tööturul toimuvaid muutusi kommenteerisid Raul Eamets Tartu Ülikoolist, Sotsiaalministeeriumi asekantsler tööalal Jänno Järve ja Tööturuameti peadirektor Tiina Ormisson.

Konverentsi teine osa oli pühendatud praktikatele. Personalirendiettevõtete Liidust ja renditööst rääkis Väino Tälli, jagati töötajate rentimise kogemusi ning räägiti ka kaugtööst.