Eesti Koostöö Kogu nõukogu kinnitas Eesti Inimarengu Aruande 2008 autorite kollektiivi, mida juhib prof Marju Lauristin.

Praxis osaleb konsortsiumis koos Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli, Tuleviku Uuringute Instituudi ning Estonian Business Schooliga.