ENEGE – Euroopa soolise võrdõiguslikkuse ekspertide võrgustik

Euroopa sotsiaalse võrdõiguslikkuse ekspertide võrgustiku ENEGE eesmärk on panustada Euroopa tasandi soolise võrdõiguslikkuse poliitika kujundamisse pakkudes selleks teadmisi ja võrdlevanalüüse. Võrgustik keskendub soolise võrdõiguslikkust mõjutavatele meetmetele, poliitikale ja reformidele tööturu, sotsiaalkaitse ja sotsiaalse kaasatuse võrdsuse valdkonnas nii Euroopa kui ka liikmesriikide tasandil. Võrgustik koondab 34 Euroopa riiki ning Praxise roll võrgustikus on pakkuda analüüse ja teadmist Eesti vastava valdkonna arengute kohta.

Enne ENEGE võrgustiku loomist (2007-2011) jagunes soolise võrdõiguslikkuse alane töö kahe Euroopa Komisjon võrgustiku vahel – tööturu ja soolise võrdõiguslikkusega tegeles võrgustik EGGE ja soo ja sotsiaalse kaasatuse teemadega EGGSI. Aastal 2012 koondati võrgustikud üheks. Praxis oli osaline ka mõlema varasema võrgustiku töös ning ekspertide koostöös valminud võrdlusanalüüse saab näha siit: EGGSI ja EGGE.

Lisainfo ENEGE võrgustiku töö kohta Euroopa Komisjoni lehel.