18. – 25. oktoobril 2010 toimub õppereis tervisesüsteemi ja ravikindlustuse korraldamise teemal Rootsis ja Eestis, kus osalevad Vietnami tervishoiuministeeriumi ning regionaalsete tervishoiuprojektide esindajad. Visiit korraldatakse koostöös Rootsi konsultatsioonifirmaga InDevelop-IPM.

Õppereisi Eesti visiidi eesmärgiks on tutvustada, kuidas Eestis arendati välja kaasaegne tervisesüsteem, mis põhineb jätkusuutlikul ravikindlustusel, tugeval peremeditsiinil ja efektiivsel haiglavõrgul.

Visiidi programm on koostatud lähtudes Vietnami vajadustest ja huvist, kohtumised toimuvad Sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa, Tartu Linnavalitsuse, Tartu Ülikooli polikliiniku ja peremeditsiini õppetooli, haiglate ning perearstikeskuste esindajatega. Olulisteks teemadeks on ravikindlustussüsteemi väljaarendamine, peremeditsiini ja haiglareform ning praegune teenuste osutamine. Samuti tutvustatakse osalejatele Eesti  e-tervise arenguid ja võimalusi.

14-liikmeline Vietnami delegatsioon viibib Eestis esimest korda, kuid viimase 10 kuu jooksul on see juba neljas tervishoiuspetsialistide visiit Aasia riikidest. Praxise on tänaseni korraldanud kokku üheks õppereisi Eesti tervishoiusüsteemi kohta, veel on tutvustatud pensionisüsteemi ja üldist valitsemise korraldust.
Praxis on seadnud eesmärgiks tutvustada Eesti paremaid riigivalitsemise praktikaid ja õnnestunud reforme, aga ka õppetunde, mida teistel riikidel oleks võimalik vältida.