Praxis jätkab järgneval nelja aastal koostööd Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondiga (Eurofound). Eurofound varustab valitsusasutusi, tööandjaid, ametiühinguid ja Euroopa Komisjoni sõltumatute võrdlusuuringute andmete ja neil põhinevate teadmiste ja nõuannetega töösuhete ja –tingimustega seotud teemadel. Sellest aastast on oodata ka mitmeid uuendusi, näiteks kollektiivsete töösuhete ning töötingimuste monitooringud on koondatud üheks, ettevõtete restruktureerimise montitooring jätkab vanas kuues. Täpsemalt saab muudatustest lugeda üsna varsti meie kodulehelt. Fondi veebilehelt on kättesaadavad Eesti ja teiste Euroopa Liidu riikide kohta käivad uudised ning uurimisraportid töötingimuste, kollektiivsete töösuhete kui ka struktuurimuudatuste kohta. Täpsemat infot projekti ja tehtud tööde kohta Eestis võite leida ka Praxise kodulehel.