Praxis ja Sotsiaalministeerium tutvustavad 21. juunil Sotsiaalministeeriumis kell 10-11 uuringut “Tervishoiutöötajate migratsioon Eestist: migratsiooni potentsiaalne suurus, mõju tervishoiutöötajate vajadusele ja poliitikavalikud”.

Uuringu autorid on Andres Võrk, Marit Priinits ja Epp Kallaste.

Töö eesmärk on leida, milliseks kujuneb Eesti tervishoiutöötajate migratsiooni potentsiaal lähiaastatel, milline on migratsiooni mõju tervishoiutöötajate täiendavale vajadusele ja pakkuda välja raamistik, kuidas migratsiooni arstide ja õdede riikliku koolitustellimuse kujundamisel arvesse võtta.

Uuringu raames viidi läbi tervishoiutöötajate küsitlus, et selgitada tervishoiutöötajate välismaale mineku kavatsusi.
Uuringu täistekst avaldatakse 21. juuni pärastlõunal Praxise kodulehel.