Mõttekoja Praxis missioon on kvaliteetse analüüsi kõrval teadmisi ja kogemusi jagada. 2019. aastal osales Praxise Akadeemia mitmekesises koolitusprogrammis ligi 600 inimest. Oleme pühendunud ametnike poliitikakujundamise oskuste arendamisele. Samuti aitame avalikul sektoril arendada tippjuhte ning tulevasi juhtimistalente.

Praxise Akadeemia juhina näeme inimest, kes soovib vastutada Praxise koolitus- ning arendusprojektide disainimise ning eestvedamise eest.

Miks ühineda Praxisega?
Praxises on sõbralik, arendav ja inspireeriv töökeskkond. Siin töötab ligi 30 eksperti, keda ühendab sügav huvi oma valdkonna vastu ja võimekus teha parimaid poliitikaanalüüse. Meiega ühinedes saad endale suurepärased kolleegid ja võimaluse kaasa aidata Eesti ühiskonda edasi viivate muutuste loomisele.

Ootame Sind, kui Sul on:
• Huvi inimeste ja nende arendamise kaasaegsete viiside vastu
• Soov juhtida Praxise Akadeemia meeskonda ja tegevusi
• Mõtteid, kuidas toetada Praxise eesmärkide saavutamist läbi koolitus- ja arendustegevuste disainimise ja elluviimise
• Oskus märgata avaliku sektori ja vabaühenduste arenguvajadusi ja leida võimalusi nendega koostööks
• Põhjalik kogemus koolitusvaldkonnas koolitaja, juhi või eestvedajana

Kandideerimist toetab:
• Projektijuhtimise kogemus
• Töötamise või koostöö kogemus avaliku sektori ja vabaühendustega
• Avaliku halduse või riigivalitsemise valdkondlik taust

Pakume tähtajatut täistööajaga töölepingut. Soovi korral saame kokku leppida ka osalises tööajas. Hindame töö-, pere- ja eraelu tasakaalu ning vabadust ühitada töötegemist oma muude oluliste tegemistega. Pakume brutotöötasu vahemikus 2000-2400 EUR. Täpne töötasu sõltub eduka kandidaadi oskustest ja kogemustest.

Praxis järgib värbamisel võrdse kohtlemise põhimõtet ning väärtustab kollektiivi mitmekesisust. Kandideerima on oodatud kõik inimesed sõltumata nende soolisest või seksuaalsest identiteedist, rahvuslikust või usulisest taustast, vanusest või puudest. Vajadusel kohandatakse töökoht sobivaks erivajadusega töötajale.

Kandideerimiseks saada palun oma CV ja motivatsioonikiri aadressile praxis@praxis.ee hiljemalt 28. veebruaril. Motivatsioonikirjas esita lühike visioon sellest, kuidas toetada koolitus- ja arendustegevustega Praxise missiooni olla professionaalne partner inimeste mitmekülgsel arendamisel. Küsimuste korral kirjutage julgelt meie koolitusjuht Anne Randvälile (anne.randvali@praxis.ee).