Arutelu toimub fookusrühma meetodil, mis tähendab, et kokku on kutsutud kümmekond erineva taustaga inimest (brutosissetulek võiks jääda vahemikku 700 – 1400 eurot), kes meiepoolse vestlusjuhi poolt modereeritud vestlusringis saavad mõtteid vahetada säästmise ja investeerimise teemal.
Praxise eesmärk on praktiliste teadmiste koondamine ja kasutamine nii ühiskonna valupunktide leidmiseks kui ka erinevate lahendusteede pakkumiseks. Antud uuringuga soovime kaasata inimesi arutelusse pikaajalise säästmise teemal.  Nimelt näitavad uuringud, et vaid 30% Eesti inimestest saaksid peamise sissetulekuallika kaotuse korral laenu võtmata hakkama vähemalt kolm kuud, 30% tuleksid toime vähem kui ühe kuu.  Ootused majanduslikule kindlustatusele on aga palju kõrgemad.  Fookusrühma vestlusel soovimegi  vabas vormis arutleda, kas ja kuidas peaks riik inimeste säästmiskäitumisse sekkuma; kas säästmine peaks olema senisest enamas mahus kohustuslik või kuidas näete teie ise säästmise vajalikkust.
Fookusgrupid toimuvad järgmistel aegadel ning juurde on lisatud ka osalejate grupi iseloomustus.
Teisipäeval, 8. oktoobril kell 16:00-18:00
Soovime, et osaleja oleks 18-26-aastane noor, kelle emakeel on vene keel. Grupi töökeeleks on vene keel.
Kolmapäeval,  9. oktoobril kell 17:30-19:30
Soovime, et osaleja oleks 18-26-aastane noor, kelle emakeel on eesti keel
Teisipäeval, 15. oktoobril kell 17:30-19:30
Soovime, et osaleja oleks leibkonnast, kus on vähemalt üks kuni 18-aastane (k.a) laps ning leibkonnal pole tagasimaksmisel eluasemelaenu.
Kolmapäeval  16. oktoobril kell 17:30-19:30
Soovime, et osaleja oleks leibkonnast, kus on vähemalt üks kuni 18-aastane (k.a) laps ning leibkond maksab tagasi võetud eluasemelaenu.
Neljapäeval, 17. oktoobril kell 17:30-19:30
Soovime, et  osaleja oleks  50-aastane või vanem töötav inimene.
Esmaspäeval, 21. oktoobril kell 17:30-19:30
Soovime, et osaleja oleks leibkonnast, kus on vähemalt üks kuni 18-aastane (k.a) laps ning leibkond maksab tagasi võetud eluasemelaenu ning emakeel oleks vene keel. Grupi töökeeleks on vene keel.

Arutelu toimub Praxise ruumides, Tornimäe 5, III korrus.
Autoga tulijaile kompenseerime vajadusel parkimiskulu Tornimäe Europarki parklas.
Palume osavõttu kinnitada e-posti aadressil mari.rell@praxis.ee  või mihkel.nestor@praxis.ee