Eesti suurim ja mõjukaim sõltumatu mõttekoda Praxis otsib sotsiaalkaitsepoliitika analüütikut. Analüütiku ülesandeks on Eesti ja rahvusvahelise sotsiaalkaitse analüüside tegemine ning projektide eestvedamine.

MIKS ÜHINEDA PRAXISEGA?
Praxises on sõbralik, arendav, üksteisest hooliv ja inspireeriv töökeskkond. Siin töötab ligi 25 eksperti, keda ühendab sügav huvi oma valdkonna vastu ja soov teha parimaid poliitikaanalüüse. Saad endale suurepärased kolleegid ja võimaluse aidata kaasa Eesti ühiskonda edasi viivate muutuste loomisele.

OOTAME SIND KANDIDEERIMA KUI:
• Valdad kvantitatiivseid analüüsimeetodeid (statistiline modelleerimine, ökonomeetria)
• Oled vilunud STATA, R või muu analüüsitarkvara kasutaja
• Huvi sotsiaalkaitse, maksude-toetuste ja sissetulekute jaotuse valdkonna vastu
• Oskad näha seoseid poliitikavaldkondade vahel
• Sul on magistrikraad
• Oskad hästi oma aega juhtida ja Sulle meeldib panustada projektide õnnestumisse
• Oled valmis oma töö tulemusi teistega jagama ja esitlema
• Oskad end suurepäraselt suuliselt ja kirjalikult väljendada nii eesti kui ka inglise keeles

Pakume võimalust töötada nii Tallinna kui Tartu kontoris. Hindame vabadust ühitada töötegemist oma muude oluliste tegemistega. Pakume tähtajatut täistööajaga töölepingut, kuid soovi korral saame kokku leppida ka osalises tööajas. Pakume brutotöötasu vahemikus 1800-2200 EUR. Töötasu sõltub eduka kandidaadi oskustest ja kogemustest.

Praxis järgib värbamisel võrdse kohtlemise põhimõtet ning väärtustab kollektiivi mitmekesisust. Kandideerima on oodatud kõik inimesed sõltumata nende soolisest või seksuaalsest identiteedist, rahvuslikust või usulisest taustast, vanusest või puudest. Vajadusel kohandatakse töökoht sobivaks erivajadusega töötajale.

Kandideerimiseks saada palun CV koos 1A4 motivatsioonikirjaga 17.05.2020 Märt Massole (mart.masso@praxis.ee). Motivatsioonikirjas võiksid anda ülevaate oma analüüsikogemustest ja analüüsioskustest (näiteks endale olulisema analüüsitöö põhjal ja selgitada, miks kasutasid valitud metoodikat).

www.praxis.ee
tel. 640 8000