Eesti suurim ja mõjukaim sõltumatu mõttekoda Praxis ootab oma meeskonda sotsiaalkaitsepoliitika analüütikut. Analüütiku ülesandeks on Eesti ja rahvusvahelise sotsiaalkaitsega seotud projektide eestvedamine ja juhtimine, analüüside tegemine ning oma ekspertvaldkonnas koolitamine ja konsulteerimine.

MIKS ÜHINEDA PRAXISEGA?
Kui küsida Praxise praeguste või endiste töötajate käest, mis neile Praxises meeldib, siis esimene vastus on tavaliselt töökaaslased ning põnev ja mitmekesine töö. Meil on sõbralik, arendav, üksteisest hooliv ja inspireeriv töökeskkond. Praxises töötab ligi 30 eksperti, keda ühendab sügav huvi oma valdkonna vastu ja soov teha parimaid poliitikaanalüüse, millele toetudes saaks langetada ühiskonda edasiviivaid otsuseid. Praxisega ühinedes saad endale meeldivad, oma valdkonna ekspertidest töökaaslased ja võimaluse aidata kaasa sotsiaalkaitse valdkonna arengule Eestis.

OOTAME SIND KANDIDEERIMA KUI:

  • Sul on põhjalikud teadmised töö- või sotsiaalpoliitikas ning suur huvi sotsiaalkaitse ja maksude-toetuste valdkonna vastu
  • Oskad näha seoseid poliitikavaldkondade vahel ning ära tunda teemasid, mis jäävad valdkondade vahele
  • Sul on vähemalt magistrikraad (näiteks majandusteadus, sotsioloogia, sotsiaalpoliitika analüüs)
  • Valdad väga hästi analüüsimeetodeid (eelkõige statistilist analüüsi, statistilist modelleerimist, ökonomeetriat)
  • Sulle meeldib vastutada projektide õnnestumise eest ja sul on töö- või sotsiaalpoliitika projektide juhtimise kogemus
  • Sa oskad hästi oma aega juhtida ja töötada kohati pingeliste tähtaegadega
  • Sulle sobib võrdselt hästi nii iseseisev- kui meeskonnatöö
  • Oskad end suurepäraselt suuliselt ja kirjalikult väljendada nii eesti kui ka inglise keeles
  • Sa oled valmis oma töö tulemusi teistega jagama ja esitlema

Kandideerimiseks saada palun CV koos 1A4 motivatsioonikirjaga 25.05.2018 aadressile ave.jalakas@praxis.ee. Motivatsioonikirjas võiksid anda ülevaate oma huvidest, kogemustest ning analüüsioskustest (näiteks oma viimase või olulisima analüüsitöö põhjal) ja selgitada, miks kasutasid valitud metoodikat ning milliseid meetodeid veel oleks võinud või saanud kasutada.

Pakume võimalust töötada nii Tallinna kui Tartu kontoris. Hindame töö-, pere- ja eraelu tasakaalu ning vabadust ühitada töötegemist oma muude oluliste tegemiste ja käimistega. Pakume tähtajatut täistööajaga töölepingut, kuid soovi korral saame kokku leppida ka osalises tööajas. Pakume brutotöötasu vahemikus 1500-2100 EUR. Töötasu sõltub eduka kandidaadi oskustest ja kogemustest.

Lisainfo: Ave Jalakas (ave.jalakas@praxis.ee, tel 640 8000)