Poliitikauuringute Keskus Praxis korraldab sel sügisel Sihtasutuse Archimedes tellimusel 20 Eesti kõrgkoolis õppejõudude uuringu. Küsitlusest on oodatud osa võtma kõik programmi Primus partnerkõrgkoolide õppejõud, kelle töökoormus ametikohal on vähemalt 40 tundi ühes kuus. Elektrooniline küsitlusankeet on täidetav nii eesti kui ka inglise keeles 19. oktoobrini.

Uuringu tulemusi tutvustatakse 2013. aasta jaanuaris.

Küsitluse “Eesti õppejõud 2012” eesmärk on saada ülevaade Eesti kõrgkoolide õppejõududest:

  • milline on õppejõudude haridus- ja õpetamiskogemus?
  • kuidas jaguneb aeg õpetamise ning teadus-, arendus- ja loometegevuse vahel?
  • millist toetust ning koolitust vajatakse, et olla edukas oma igapäevatöös?

Küsitlus võimaldab saada kõrghariduspoliitika kujundajatel, kõrgkoolide juhtkondadel ja teistel osapooltel edasiseks otsustamiseks vajalikku infot, eelkõige selleks, et:

  • saada ülevaade kõrgkoolides õpetamisega tegelevatest inimestest, nende tegemistest ja õppejõuks olemise motivatsioonist;
  • toetada vajadusel akadeemiliste töötajate erinevate töövaldkondade omavahelist tasakaalu (nt teadustöö vs õpetamine vs muud ülesanded);
  • selgitada välja seniste õppejõududele suunatud õpetamisoskuste edendavate tegevuste tulemuslikkus;
  • välja töötada õppejõudude täienduskoolituse programme.

Küsitlusele vastamine võtab aega  u 30 minutit ning vastajad jäävad küsitluses anonüümseteks. Ankeedi saadab õppejõule kõrgkool e-kirja vahendusel, samuti on küsitlus kättesaadav Praxise koduleheküljel.