Vabaühenduste liit EMSL ja mõttekeskus Praxis ootavad vabaühendusi osalema aruteluseminaril “Kuidas jõuda tõrjutute ja vähe kaasatuteni ning mis kasu sellest on?â€
Arutelu toimub kolmapäeval, 5. märtsil kell 15:00-17:15 Euroopa Liidu Infokeskuses (Rävala pst 4, asukoht täpsemalt siin).
Päevakava:
15:00-15.45 Arutelu algatuseks räägib Tatjana Lavrova (EMSL) venekeelsete ühenduste kaasamise ja teavitusega seotud võimalustest ja õppetundidest ning Tiia Sihver (ELIL) kogemusnõustamise kasutamisest liikumispuudega inimeste paremaks kaasamiseks ühiskonda.
15.45-16.00 Seejärel annab Praxis ülevaate sellest, milliste trendidega tuleks vabaühendustel lähiaastate arvestada sotsiaalselt tõrjutud huvirühmade osalemisel ühenduste tegevuses.
16.00-16.45 Arutame laudkondades võimaluste üle, kuidas seni vähe kaasatud ja sotsiaalselt tõrjutud inimesi ühenduste tegevuses osalema panna ja mis kasu ühendused sellest saavad.
16.45-17.15 Päeva kokkuvõte ja järgmiste tegevuste tutvustus.
Tegemist on vabakonna tulevikugrupi üritustesarjaga, mille eesmärk on tuvastada olulisemaid teemasid, mis vabaühenduste tegevust Eestis lähiaastatel mõjutavad ja kuidas ühendused neid muutusi oma töös parimal moel ära kasutada saaksid. Üheskoos soovime läbi mõelda ja koostada soovitused, kuidas vabaühendused erinevate muutustega hästi toime tuleksid.
Ühistöö tulemusel koostatakse neli aruannet: rahastamise, infoühiskonna arengu, tõrjutud ja vähe kaasatud huvirühmade ning avaliku ja ärisektoriga koostöö teemal. Tulevikugrupi tegemiste ja juba toimunu kohta saate lähemalt lugeda siit.

Tulekust palume teada anda võimalusel 27. veebruariks siin  või e-posti teel anna@ngo.ee. Kaugemalt tulijatele kompenseeritakse ka sõidukulud. Üritusel osalejate arv on piiratud.

Lisainfo
Anna Laido
EMSLi tulevikugrupi projekti juht

www.ngo.ee/tulevik      anna@ngo.ee
tel 5647 9433