10. mail kell 10.00-16.00 toimub Tallinnas Rahvusraamatukogus järjekordne noorteseire aastakonverents, mille seekordseks teemaks on noorte osalemine noorsootöös.

Konverentsil arutatakse selle üle, milline on olnud noorsootöö senine panus ühiskonnas, mida erinevad ühiskonnagrupid noorsootööst ootavad. Juttu tuleb sellest, kuidas täiendab noorsootöö formaalharidussüsteemi, milline on noorsootöö roll sotsiaalse tõrjutuse ennetamisel ja vähendamisel, kuidas aitab noorsootöö tõsta noorte tööturuvalmidust. Võimaluse tutvustada oma ootusi noorsootööle saavad nii noorsootöötajate, ettevõtjate, lapsevanemate kui noorte esindajad.

Aruteluringis, mida juhib Ainar Ruussaar, otsime ühiselt vastust, kuidas saaks noorsootöö paremini täita talle pandud ootusi; kas Eesti noortel on piisavalt võimalusi leida meelepärast tegevust; kuidas kaasata noorsootöösse ka seni kõrvalejäänuid.

Ootame kõiki huvilisi konverentsil osalema ja jagama oma mõtteid ning kogemusi. Kuna osalejate arv on piiratud, siis palume Teil hiljemalt 3. maiks 2012 eelnevalt registreeruda info@praxis.ee Konverentsil osalemine on tasuta ning kõik konverentsil osalejad saavad värske Noorteseire aastaraamatu, mis annab põhjaliku ülevaate noorte eluolust ning noorsootööga seonduvast.