Kristina Mänd, kes juhib Praxise Akadeemiat, nimetati kolmanda liikmena mõttekoja juhatusse. Juhatuses jätkavad ka Annika Uudelepp ja Reelika Leetmaa.

Senine tervisepoliitika programmi juht Ain Aaviksoo jätkab alates 1. oktoobrist Praxise külalisuurijana ning programmi asub juhtima Riina Sikkut, kes varem on teinud analüüsitööd Rahandusministeeriumis ja Swedbankis ning olnud viimase aasta Praxise tervispoliitika analüütik.

Praxisel on heameel tervitada töö- ja sotsiaalpoliitika programmi ka uut liiget Helen Biini. Helen on olnud eelnevalt Praxis külalisuurija ning senises töös peamiselt kokku puutunud teemadega nagu sooline võrdõiguslikkus, naiste osalemine poliitikas, haridusuuringud, aga ka lapsehoolduspuhkuse ja seaduseelnõude sotsiaalsete mõjude temaatikaga.

Mõttekojaga on selle aasta esimesel poolel liitnud ka töö- ja sotsiaalpoliitika analüütik Märt Masso, kes eelnevalt töötanud Sotsiaalministeeriumis ja Ernst & Young Baltic AS-is. Ning majanduspoliitikaanalüütik Silja Kralik, kes seni tegeles keskkonnamaksude arendamine ja rakendamise ning keskkonnapoliitika majandusanalüüsiga Keskkonnaministeeriumis.

Praxise meeskonna kõigi liikmetega saab tutvuda siin.