13. märtsil toimuval Praxise mõttehommikul “Avaliku raha kasutamine kodanikeühenduste rahastamisel” arutletakse, mida saab teha, et rahakasutus oleks mõistlikum ja täpsemalt suunatud? Kas paremad reeglid lahendavad rahastamise kõige valusamaid probleeme? Kas samu põhimõtteid saavad järgida nii fondid, ministeeriumid kui omavalitsused? Kuidas nii rahastajate kui taotlejate huve arvestada?

Mõttehommikul võtame jutuks reeglid ja normid, mis mõjutavad nii ametnike kui toetuse saajate  tegevust avaliku raha planeerimisel, kasutamisel ja selle tulemuslikkuse hindamisel.