Rahastamise muutunud tulevikuväljavaade on sattumas vastuollu ootustega, mida ühiskond seab tervishoiusüsteemi poolt pakutavatele hüvedele. Seda ennustas Praxis juba 2005. aastal, kuid saabunud majanduskriis tõi pöördepunkti veelgi lähemale. Seega on mõne aasta pärast väga raske kui mitte võimatu senisel viisil jätkata.

Mõttehommiku juhatas sisse Praxise juht Ain Aaviksoo, kes andis ülevaate hiljuti valminud poliitikaanalüüsist, mis kirjeldab viimastel aastatel Eesti arstiabis toimunud arenguid.

“Eestis kipub avalik arutelu keskenduma arstide palgale, haiglahoonete asukohale ja tervishoiukulutustele SKPst, samal ajal, kui arenenud riikides on 21. sajandi tervishoiu võtmeküsimuseks tulemused ja väärtus, mida tervishoiusüsteem elanikele pakub.” – Ain Aaviksoo

Health Consumer Powerhouse’ uurimisdirektor Arne Björnberg tutvustas edukamate Euroopa riikide parimaid praktikaid patsiendikeskse tervishoiusüsteemi arendamisel.

Aaviksoo ning Björnbergi ettekannetega saab tutvuda siin.

Mõttehommikul toimusid ka rühmaarutelud, mille esimeses pooles mõeldi, mida tähendab patsiendikesksus kümne aasta pärast. Teema juhatasid sisse sotsiaalminister Hanno Pevkur ja Eesti Haigekassa esimees Hannes Danilov.

Arutelu teises pooles otsiti lahendusi, mille abil saaks tervishoiusüsteemi muuta patsiendikesksemaks. Antud teemal jagasid mõtteid ka Eesti Arstide liidu president dr Andrus Mäesalu ja Eesti Kopsuliidu esimees Olga Sumbajeva. Vaata ettekandeid siin.

Peamised väljapakutud lahendused:

  • Täiendav rahastamine;
  • inimlikkus ja sõbralikkus;
  • koostöö ja kommunikatsiooni kvaliteedi tõstmine;
  • ennetuse ja nõustamise tegevuste tõhustamine;
  • perearstisüsteemi reformi lõpuleviimine.

Pikemalt saab mõttehommikuga tutvuda siin.

Vaata ka

Lugemissoovitused patsiendikesksest tervishoiust