Esmaspäeval, 2. aprillil toimub Õpetajate majas järjekordne Praxise mõttehommik. Seekord tõstatatakse küsimus: kuidas tagada pedagoogilise praktika kvaliteet? Mõttehommikul tutvustatakse värsket pedagoogilise praktika uuringut ning arutletakse ühiselt pedagoogilise praktika kvaliteedipõhimõtete üle.

Poliitikauuringute Keskus Praxis viis ajavahemikus juuni 2011 kuni veebruar 2012 kuues õpetajaharidust pakkuvas kõrgkoolis läbi 15 õppekava pedagoogilise praktika korralduse ja finantseerimismudelite analüüsi. Eduko programmi raames töötav pedagoogilise praktika arendamise töörühm on välja töötamas pedagoogilise praktika arendamise kava.

Kavas soovitakse defineerida kvaliteetse pedagoogilise praktika põhimõtted. Kohtumisel tutvustatakse uuringu “Pedagoogilise praktika analüüs kuues kõrgkoolis” tulemusi ning pedagoogilise praktika kvaliteedi tagamise põhimõtteid. Toimub arutelu, mis keskendub erinevate osapoolte rollile kvaliteetse pedagoogilise praktika tagamisel ning järgmistele pedagoogilise praktika kvaliteedipõhimõt

  • Praktikal on võtmeroll õpetaja kutseidentiteedi kujunemisel
  • Ülikool ja praktikaasutus tegutsevad praktika raames ühise õpetamiskogukonnana
  • Praktikat juhendavad õppejõud ja õpetajad toetavad üliõpilaste kogemustest õppimist
  • Üliõpilased praktiseerivad kõiki teoreetiliselt omandatud kutsealaseid teadmisi

Uuringutulemusi tutvustavad Praxise analüütikud, mõttehommikut modereerib Margus Pedaste (TÜ) ja praktika arendamise töörühma poolse ettekande, mis on sissejuhatuseks arutelule teeb Inge Timoštšuk (TLÜ).

Praxise mõttehommikutel tutvustatakse värskelt valminud ning veel avaldamata poliitikaanalüüse, olulisemaid järeldusi ning soovitusi poliitikate arendamiseks. Seejärel toimub seotud teemal modereeritud diskussioon valdkondlike ekspertide, kodanikuühiskonna organisatsioonide ja poliitikakujundajate osalusel. Iga mõttehommiku kohta valmib ka kokkuvõtte arutelu peamistest tulemustest.

Mõttehommik toimub esmaspäeval, 02. aprillil kell 10.00-13.45 Tallinnas Õpetajate maja (Raekoja plats 14) Hansasaalis. Uuringut “Pedagoogilise praktika analüüs kuues kõrgkoolis” rahastas Sihtasutus Archimedes ESF programmi Eduko kaudu.