Praxis korraldab täna mõttehommiku teemal “EL struktuurivahendite programmiperioodi 2014-2020 võimalused”, et avada sel teemal arutelu ja diskuteerida Eesti valikute üle.

Mõttehommiku eesmärk on avada arutelu Euroopa Liidu struktuurivahendite uue programmiperioodi kujundamise põhimõtete ja prioriteetide valiku üle. Vaadates majanduskeskkonnas toimuvat ja Eesti riigieelarve väljavaateid, on EL struktuurivahendid Eestis üheks peamiseks rahaliseks võimaluseks, millega järgnevatel aastatel midagi suurt korda saata. Mida Eesti saab struktuurivahendite abiga ette võtta ja ära teha? Millistele lahendamist vajavatele küsimustele peaksime keskenduma? Kuidas Eestile esmatähtsad suunad haakuvad EL üldiste rõhuasetustega?

Mõttehommikul tutvustab Rahandusministeerium uue programmperioodi planeerimise lähtekohti, tingimusi ja Eesti ootusi. Mis võiks Eesti jaoks olla olulised prioriteetsed valdkonnad (EL tasandil määratletud valikutest)? Samuti vaatame käesoleva perioodi struktuurivahendite kasutamise kogemustele, õppetundidele ning arutleme selle üle, mida järgmist perioodi ette valmistades teisiti teha. Toimub arutelu oluliste valitsusväliste partnerite ja arvamusliidrite ringis.

Ettekanded teevad Rahandusministeeriumi asekantsler Ivar Sikk ja Praxise juhatuse liige Annika Uudelepp.

Praxise mõttehommik on poliitikakujundajatele ja kodanikuühendustele suunatud poliitikaseminaride sari, mille eesmärgiks on anda avalikuks aruteluks rohkem argumente ja teadmisi. Oleme mõttehommikuteks valinud välja huvitavad ja aktuaalsed teemad, mille üle koos erinevate partneritega arutleda. Mõttehommiku põhiväärtuseks on oluliste otsustuskohtade üle toimuv arutelu, milles alati osalevad antud teemaga seotud erinevad osapooled: valdkondlikud eksperdid, kodanikuühiskonna organisatsioonid ja poliitikakujundajad.

Osavõtt on kutsetega.