Täna tähistatakse Eestis esimest korda mitmekesisuse päeva. Poliitikauuringute Keskuse Praxis poolt valminud uuringust selgub, et Eesti ettevõtete juhatused ei peegelda ühiskonnas eksisteerivat mitmekesisust.

Rahvusvahelised uuringud on leidnud, et mitmekesisus võib olla ettevõtete konkurentsieelis ja võimalus eristuda. Ka Praxise uuring kinnitas, et mida mitmekesisem on ettevõtte juhatus, seda efektiivsem on ettevõte “Kasumimarginaal on kõrgem nendel ettevõtetel, mille juhatus koosneb mõlema soo esindajatest ning kus esineb vanuseline mitmekesisus,” kirjeldas uuringu üks autoritest, Praxise analüütik Mari Rell.

Uuringus analüüsiti kokku ligi 25 000 ettevõtte juhatuse andmeid, kõrvutades need 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse andmetega. Mitmekesisust ettevõtetes vaadeldi viie tunnuse alusel: sugu, rahvus, vanus, tervis ning usuline seisund.

Uuringutulemustest selgus veel, et mida suurem on ettevõte, seda mitmekesisem on erinevate tunnuste alusel ka selle juhatus. Vaid soo tunnuse puhul on seos vastupidine – suurte ettevõtete juhatused on oluliselt homogeensemad kui mikroettevõtete juhatused.

Uuringu läbi viinud analüütikud rõhutavad, et mitmekesisus mõjub ettevõttele positiivselt vaid siis, kui seda soosib organisatsioonikultuur ja seda teadlikult juhitakse. “Mitmekesisusest saavad suurimat kasu ettevõtted, kes loovad aktiivselt mitmekesisusega arvestavat töökeskkonda ning kasutavad mitmekesisusest tekkivaid eeliseid teadlikult ära. Mitmekesisuse eiramine võib aga hakata ettevõtte arengut takistama,” ütles Rell.

Projekti “Erinevus rikastab” eestvedaja Kari Käsperi sõnul peaksid Praxise uuringutulemused andma hoogu kõikidele ettevõtetele teadlikult mitmekesisusega tegeleda. “Tänane mitmekesisuse päev on hea võimalus mõelda, mida igaüks meist saab teha, et mitmekesisuse väärtustest kasu lõigata,” lisas Käsper.

Mitmekesisuse päevaga pööravad ettevõtted üle Eesti tähelepanu mitmekesisuse väärtustele ja iga inimese tähtsusele ning erakordusele organisatsioonis ja ühiskonnas laiemalt.