Praxis esitleb täna Euroopa Vabatahtliku tegevuse aasta raames toimuval messil analüüsi “Vabatahtlike tegevuse majandusliku ja sotsiaalse väärtuse hindamine” tulemusi. Analüüs annab vastuse, mis on vabatahtlike pühendatud aja hind rahas ning mis on selle töö sotsiaalne mõju.

Läbi kodanikuühiskonna arengukava rakendamise taotletakse kodanike ühiskondlikus elus osalemise aktiivsuse kasvu. Vaatamata vabatahtlike panusele, on seni aga vähe pööratud tähelepanu selle töö ulatuse, mahu ja jaotuse mõõtmisele. Tänu vabatahtliku tegevuse majandusliku väärtuse hindamisvõimalustele, saab lisaks osalenute kokkulugemisele teada ka vabatahtlike loodud lisandväärtust.

Vastvalminud analüüsist selgub, et tasustamata regulaarset vabatahtlikku tööd tegi aastatel 2009-2010 4,5% Eesti elanikkonnast. Nende inimeste hulk on suurusjärgus 53700. Täiendavalt on umbes 2,5% elanikkonnast tegemas regulaarset vabatahtlikku tööd, mida nad ise vabatahtlikuks tööks ei pea. Samuti osaleb vabatahtlikuna 15% elanikkonnast ühekordsetel suurüritustel, talgutel või kampaaniatel.

Analüüsi autori Risto Kaarna sõnul näitavad arvutused, et kui vabatahtlikele peaks palka maksma, siis kuluks avalikul ja kolmandal sektoril eelarvelisi vahendeid nimetatud ülesannete täitmiseks ja töö tegemiseks 80 miljonit eurot aastas. Kaarna täpsustab, et “See on umbes 0,5% sisemajanduse koguproduktist, kuid sellele lisanduvad raskemini mõõdetavad väärtused nagu vabatahtliku täiendav konkurentsivõime tööturul, samuti ühiskonna sotsiaalne kaasatus ja koostöösuhted.”

Analüüsi kaasautori Praxise analüütiku Külvi Noore hinnangul on vabatahtlike tegevuse väärtuse hindamine vajalik lisaks otsustajatele, kes kujundavad kodanikuühiskonna ja teiste valdkondade poliitikaid, ka kodanikuühenduste tegevuste rahastajatele, vabatahtlikke kaasavatele organisatsioonidele ja vabatahtlikele endile. “Ühendused saavad metoodikat kasutada näiteks projektide omafinantseeringu tõendamisel.”

Analüüsi autorid rõhutavad, et Eestis on hetkel veel üsna raske analüüsida vabatahtlikkuse dünaamikat, kuna ühtse metoodikaga uuringud ja pidevalt jälgitavad indikaatorid puuduvad. “Nii vabatahtliku tegevuse kui ka sotsiaalse väärtuse väljundite kohta tuleks perioodiliselt avaldada statistilisi ülevaateid. See nõuab aga erinevate institutsioonide koordineeritud tegevust”, lisab Noor.

Analüüsi esitlus toimub täna kell 14.30  Vabatahtlike messil Nokia Kontserdimajas.