Koalitsiooniläbirääkimised käivad ja peagi selgub, kes valitsuse moodustab ja millise suuna võtab uuel valitsemisperioodil Eesti riigi reformimine. Riigireformi Radari kolleegium jälgib tähelepanelikult koalitsioonikõnelusi ja riigireformi valimislubaduste käekäiku.

Riigireformi Radar pani valimistulemuste selgumise järel kokku memo, mis koondab eelmise valitsemisperioodi edusammud riigireformi vallas ja toob välja prioriteetsed ülesanded, millega Eesti lähiaastatel silmitsi seisab. Kõige olulisem eesmärk peaks olema omavalitsuste võimekuse arendamine, et avalike teenuste pakkumine oleks tulevikus kodanikukeskne. E-teenuste arendamise kõrval ei tohi ära unustada ka „päris“ teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti sotsiaalkaitse, hariduse, transpordi, tervishoiu, sisejulgeoleku jt valdkondades. Samuti tuleb kiiremas korras kokku leppida ülesannete jaotus kesk- ja kohaliku omavalitsuse vahel ning suurendada KOV-ide finantsautonoomiat. Inimeste tegelikest vajadustest lähtuvate, elukaarele vastavate ja hästi toimivate avalike teenuste pakkumine peab olema üks riigireformi peamisi sihte. Nii kohaliku tasandi kui ka keskvõimu aparaat peab olema ergas ja käima ühiskonna muutustega kaasas. Valitsemine peab olema kaasav ja otsustamine avatud ning tõenditele rajatud.

Loe memo, mis võtab kokku riigireformi senised edusammud ja juba tehtu ning toob lühidalt välja võtmetegevused, mis Riigireformi Radari kolleegiumi hinnangul on olulised kesk- ja kohaliku omavalitsuse reformi lõpule viimiseks käesoleval valitsemisperioodil.

Pikem taustapaber annab süstematiseeritud ülevaate riigireformi maastikul toimuvast ning pakub tuge eesseisva valitsemisperioodi riigikorralduse tegevuskava ja sihtide seadmisel.

Samuti oleme koondanud kokku kõigi parlamenti pääsenud erakondade riigireformi valimislubadused.

Riigireformi Radar on Eesti Tööandjate Keskliidu ja mõttekoja Praxise ühine algatus, mis monitoorib riigireformi edenemist ja annab poliitikakujundajatele soovitusi.

Loe lähemalt: www.reformiradar.ee