Praxise analüütik Marre Karu andis tänasel Riigikogu  Sotsiaalkomisjon istungil ülevaate lastega perede vaesusest, selle tagajärgedest ning mõningatest põhjustest. Marre rõhutas, et just väikeste laste vaesuse vältimine ning investeringud lapse esimestel eluaastatel on olulised.

“Oluline on vaadata, milline on riigi tugi erinevas vanuses lastele ja nende peredele. Juhin tähelepanu, et üksikvanemad ja paljulapselised pered on riskirühmad, kellega tuleks tegeleda ning nende toimetulekuraskuste taga olevaid põhjuseid täpsemalt uurida,”  lisas analüütik.

Eestis on väga palju ühe vanemaga peresid ning tuleks mõelda sellele, kuidas vanemahariduse, suhtenõustamise ja muude teenuste abil oleks võimalik ennetada perede lagunemist. Ka meeste tervisel ja varasel suremusel on siin oluline roll. Kahe vanemaga peredes on väikseim vaesusrisk, kui mõlemad vanemad töötavad. Naiste tööhõive on aga lapse sünni järgselt suhteliselt madal, mis on osaliselt tingitud lapsehoiuteenuste nappusest.