Praxise töö- ja sotsiaalpoliitika programmi assistent Liina Osila osales Poolas projekti “Turvaline paindlikkus: kogemuste vahetamine” lõpukonverentsil koos Eesti sotsiaalpartnerite ning Sotsiaalministeeriumi esindajatega.

Seoes Eesti tänase situatsiooniga tööturul (uue tööseadusandluse rakendamine, kiired muutused majanduskriisi tulemusel) tuli ka konverentsil tõdeda, et kuna raport on koostatud kiiretel muutuste ajal, on tänaseks turvalise paindlikkusega seoses olukord mõnevõrra muutunud, seda eelkõige töölepingu seadusega toimunud muudatuste valguses.

Siiski on turvalise paindlikkuse näol tegemist olulise teemaga , mille edasise uurimise ning sügavama analüüsimisega Praxis ka lähemal ajal teiste projektide raames jätkab (vt ka projekte “Paindlikkus ja turvalisus Eesti tööturul” ja “Aktiivse tööturupoliitika ja elukestva õppe roll turvalise paindlikkuse kujundamisel Eestis”).