Sinu kogemus ja arvamus on väga olulised, et aidata Töötukassal välja töötada koolitusprogramm noorte tööturule siirdumise ja karjääri kujundamise toetamiseks.  

Intervjuude toimumisajad:

Uuringu taust. 24 000 Eesti noort vanuses 15–29 aastat ei õpi, tööta ega osale koolitustel. Töötus on noorte seas enam kui kaks korda levinum kui kogu tööealise elanikkonna seas (vastavalt 14% ja 6%). Seega on väga oluline noortele tööturule siirdumisel ja oma karjääri kujundamisel toeks olla. Käesoleva uuringuga kaardistame oskused, mida kaasaegsel tööturul enim vajatakse ning heidame ka pilgu sellele, milline on olukord nende oskustega seoses Eesti noortel täna.  

Küsimuste korral võta meiega ühendust: sandra@praxis.ee