Poliitikauuringute Keskus Praxis ja Eesti Noorsootöö Keskus kutsuvad kõiki noori vanuses 15–26 osalema ideekonkursil “Kuidas aidata NEET-noori?”
Eestis on hinnanguliselt ligemale 40 000 noort, kes ei õpi ega tööta. Neid noori kutsutakse NEET-noorteks. NEET-nooreks sattumise põhjuseid on pea sama palju kui on neid noori – igaühel on oma lugu ja oma mured. Ometigi on ühiskonna ülesandeks teha kõik selleks, et selliste noorte hulk väheneks ja et kõik noored leiaksid väärilise koha elus.
Kutsumegi noori endid välja pakkuma võimalikke lahendusi, kuidas ennetada NEET-nooreks sattumist ning millist abi peaks pakkuma nendele noortele siis kui ollakse silmitsi mittetöötamise ja mitteõppimisega.
Ideede väljapakkumisel võib toetuda lugudele siin või kasutada enda või oma lähedaste ja sõprade kogemusi.
Esseevormis ideekavandeid ootame hiljemalt 8. maiks aadressil: noorteseire@praxis.ee või posti teel Lai 30, 51005 Tartu märgusõnaga “NEET” Kirjutisele tuleks märkida autori nimi, vanus ning kontaktandmed (postiaadress või e-mail). Kirjatöö pikkuseks võiks olla 1-3 A4 lehekülge.Konkursi kutse leiab siit: NEET-konkurss.pdf Ideekavandeid hindab Noorteseire projektimeeskond koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega. Hindame ideede uudsust, realistlikkust, osalejate oskust probleeme märgata ja lahendusi välja pakkuda.
Parimate ideekavandite autoitele on välja pandud auhinnad ning nende ideid tutvustatakse 2013. aasta Noorteseire aastakonverentsil 16. mail.
Saadetud tekste võidakse edaspidi anonüümselt kasutada ja avaldada noorteseirega seotud kirjutistes.
Lisainfo:
Katrin Pihor
Noorteseire projektijuht
Katrin.pihor@praxis.ee
www.noorteseire.ee