Poliitikauuringute Keskus Praxis koostöös vabaühenduste liiduga EMSL viib ellu Rahandusministeeriumi tellimusel taaskord kaasamiskoolitusi. Seekordsed koolitused on mõeldud edasijõudnutele: vähem selgitatakse, miks kaasata ning rohkem, kuidas kaasata, samuti, mis töötab ja mis mitte. Koolitused ei ole otsene jätk 2009-2012 läbiviidud kaasamiskoolitustele. Koolitusprogramm toetub kaasustele ja kogemustele, mis riigiasutustes vahepealse aja jooksul on tekkinud. Sügisel 2013 toimub veel 6 koolitust.
Kevadised koolitused toimuvad:

 • 21.03.2013 Tallinnas (Rahvusraamatukogus, Tõnismägi 2), registreerimistähtaeg 6.03
 • 3.04.2013 Tartus (Atlantise konverentsikeskuses, Narva mnt 2), registreerimistähtaeg 19.03
 • 17.04.2013 Tallinnas (Rahvusraamatukogus, Tõnismägi 2), registreerimistähtaeg 2.04
 • 2.05.2013 Jõhvis (Kersti Võlu koolituskeskuses, Kooli 7), registreerimistähtaeg 17.04
 • 16.05.2013 Tallinnas (Rahvusraamatukogus, Tõnismägi 2), registreerimistähtaeg 1.05
 • 30.05.2013 Tallinnas (Rahvusraamatukogus, Tõnismägi 2), registreerimistähtaeg 15.05

Koolitajad on kaasamise valdkonnas kogenud asjatundjad: pikaajalise lektorikogemusega Annika Uudelepp, Hille Hinsberg, Kristina Mänd ja Urmo Kübar.
Koolituste eesmärk on anda osalejatele teadmised ja oskused igapäevatöös praktiliselt rakendada kaasamise head tava sh edukalt planeerida, läbi viia ja hinnata kaasamisprotsesse. Koolituse käigus omandavad osalejad oskusi, teadmisi ja hoiakuid poliitikakujundamisest, heast valitsemisest, otsuste legitiimsusest, kaasamisest avaliku poliitika kujundamisse ja otsuste tegemisse, kaasamise rollist poliitikakujundamises ja õigusloomes, kaasamise õiguslikest alustest, kaasamise meetoditest ja kanalitest, kaasamise heast tavast, kaasamise kommunikatsioonist, kaasamisest EL asjade otsustamisel ning partnerite ootustest.
Koolituste sihtrühm on:

 • riigi ametiasutuste ametnikud ja töötajad, sh poliitikakujundajad, kes töötavad välja poliitika- või seadusandlikke algatusi; poliitikakujundamise protsessi toetavad ametnikud ja töötajad (nt avalike suhete üksuste töötajad);
 • kohaliku omavalitsuse ametiasutuste ametnikud ja töötajad, valla- ja linnavolikogude liikmed;
 • riigiasutuste hallatavate asutuste töötajad;
 • avalik-õiguslike juriidiliste isikute, Eesti Panga ja tema juures asuvate asutuste töötajad;
 • mittetulundusühingute ja sihtasutuste ning nende esindusorganisatsioonide töötajad;
 • tööandjate ja töövõtjate esindusorganisatsioonide töötajad.

Koolituse maht on 8 akadeemilist tundi (sh pausid), päevakava saate avada siin. Lisaks saadetakse osalejatele enne koolitust kodune ülesanne, mida arutatakse koolituspäeva alguses.
Osavõtusoovist palume teavitada 2 nädalat enne koolituse kuupäeva elektroonilise registreerimisvormi kaudu. Registreerimine käib kuni registreerimistähtajani või kuni koolitusrühm saab täis.
Koolitustest osavõtt on tasuta!
Koolitusrühmade komplekteerimine: ühe koolitusrühma suurus on 25 inimest. Kui rühma registreerub rohkem kui 25 sihtrühma liiget, siis oleme kohustatud järgmina proportsionaalsuse printsiipi. Osalejad, kes ei pääse soovitud rühma suunatakse võimalusel edasi järgmisesse koolitusrühma.
Koolitust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ja Rahandusministeeriumi eelarvest programmi “Keskne koolitus 2012-2013” raames.