Eesti kutsehariduses on viimaste aastate jooksul toimunud olulised muutused. Põhjalikult on uuenenud nii õppekavad, töövahendid kui õppekeskkond. Samal ajal on aga kõrge tööpuuduse tõttu oluliselt vähenenud lõpetajate võimalused sobiv töökoht leida. Et teada saada, kuidas need muutused on mõjutanud kutsehariduse lõpetajaid, viib Praxis SA Innove tellimusel läbi põhjaliku uuringu aastatel 2008 – 2010 kutseharidusõpingud lõpetanud isikute seas.

Uuringu eesmärk on välja selgitada, kuivõrd on lõpetanud rahul kutseõppeasutustest saadud ettevalmistusega ning kuidas nende haridus on toetanud tööturule sisenemist. 2012. aasta jaanuaris ja veebruaris viiakse rohkem kui 20 000 lõpetaja seas läbi veebiküsitlus, mille abil nendele küsimustele vastust otsitakse.

Kõigi küsitluses osalenute vahel loositakse 1. märtsil koostöös reisibürooga Aves Travel välja auhind – nädalavahetus kahele Pariisis.

Uuringu tellija on SA Innove ja seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi programmi “Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013” vahenditest. Uuringu käiguga on end võimalik kursis hoida uuringu Facebooki lehel.