Teadmisi saab sisse osta uuringute ja analüüside vormis, aga ka nõustamise või koolitustena. Kõigil nendel juhtudel sõltub tulemus ühtviisi nii tellijast kui ka töö täitjast. Sageli räägitakse tööde kvaliteedi puhul täitjatest ning nendega seotud probleemidest, kuid kvaliteetse tulemuse saavutamisel on oluline roll ka teadlikul tellijal. Seetõttu oleme välja töötanud just tellija vajadusi silmas pidava koolitusprogrammi.

koolituse info

Koolitus kohandatakse vastavalt tellija vajadustele. Näiteid tuuakse peamiselt tervishoiu, töö- ja sotsiaalpoliitika, hariduse, majanduse, riigivalitsemise ja kodanikuühiskonna valdkondadest. Kui olete antud koolituse tellimisest huvitatud, palun võtke ühendust Praxise Akadeemia juhi Kaido Paabuskiga kaido.paabusk@praxis.ee

Tutvu programmiga siin!