Detsembrikuu jooksul on õpetajatel ja õpilastel üle Eesti võimalus osaleda IKT-hariduse uuringus, mis keskendub digioskuste omandamisele õppetöös. Küsitlusega uuritakse näiteks, milliseid digiseadmeid (arvuti, nutitelefon, robootikaseadmed jne) ja millisteks tegevusteks õppetöös kasutatakse? Missugust kasu nähakse digivahendite kasutamises? Kuidas hinnatakse oma digioskuseid? Milliseid koolitusi vajatakse, et digivahendeid enam ja paremini kasutada?

Küsitluses on palutud osalema uuringu juhuvalimisse sattunud koolide õpetajad ja õpilased – täpsem info selle kohta on juba vastavate üldhariduskoolide kontaktisikutele edastatud. Nii õpilaste, õpetajate kui ka kõige aktiivsemalt osalenud koolide vahel loositakse välja ka erinevaid auhindu.

Küsitlus on osa suuremast IKT-hariduse uuringust, mille eesmärk on saada ülevaade IKT-hariduse trendidest, hoiakutest ja võimalustest Eesti lasteaedades ja üldhariduskoolides. Lisaks õpetajate ja õpilaste küsitlemisele analüüsitakse uuringu raames ka digioskuste käsitlemist õppekavades ning koostatakse ülevaade koolides ja lasteaedades pakutavatest IKT-alastest huviringidest. Uuring valmib 2017. aasta aprillis.

Rohkem infot uuringu kohta siit!

Uuringu tellija on HITSA

Küsitluse bänner eesti keeles